Exhumation, 2017

Nikos Rutkowski
Mixed Media
34 x 26 1/2 inches